مشاغل

کل اخبار:1
  • نکات کلیدی از بیمه بیکاری که باید بدانید

    نکات کلیدی از بیمه بیکاری که باید بدانید

    در حالی که یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی از نیروی کار در حوزه بیمه بیکاری است تا در شرایط خاص و بحرانی بتوان از این ابزار قانونی استفاده کرد، بسیاری از کارگرانی که در معرض تهدید از دست دادن شغل هستند یا از کار بیکار می‌شوند اطلاع چندانی از شرایط استفاده از بیمه بیکاری ندارند.