اخلال در نظام اقتصادی

نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.

به گزارش ایران پزواک به نقل از ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع بپردازد.

وکیل مدافع موسوی نژاد در دفاع از موکلش گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول دادسرا سه اتهام به موکلم نسبت داده شده اعم از مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلیارد و پولشویی است و در کیفرخواست مطرح شده که  معامله فیمابین حسین هدایتی و موکلم و همچنین شکایت هدایتی از موکلم (موسوی نژاد) صوری بود در صورتی که صوری نبوده است و  موکلم اگر می‌توانست تسهیلات را اخذ کند برای خودش این کار را می‌کرد. صوری بودن معامله یک ادعاست.

وی با بیان اینکه اعمال موکل هیچ تاثیری در پرداخت تسهیلات نداشته است، گفت: بانک‌ در جهت استرداد تسهیلات در موعد مقرر اقدام موثری انجام نداده است. موکل در عدم استرداد این تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.

وکیل مدافع موسوی نژاد اضافه کرد: تصمیمات پرداخت تسهیلات به آقای حسین هدایتی در شعبه مرکزی انجام می‌شد و به موکل ربطی نداشت و موکلم از سال ۸۷ تا ۹۲ در پروژه کارسان و  لیان زحمت کشیده است.
 

وکیل مدافع موسوی نژاد افزود: موکلم دنبال این بوده است که ثمن معامله خود را اخذ کند. نماینده دادستان بفرمایند موکلم در کدام فرایند نقش داشته است؟

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: بنا بوده ضمانت نامه‌ها از بانک‌ خارج و در شرکت ذی نفع نقد شود و شرکت ذی نفع دیسکانت کند و سهمی به آقایان بدهد.

وی افزود: ضمانت نامه ضمانت است و ضمانت حسن انجام تعهد بوده است و این ضمانت نامه به اندازه ثمن معامله بوده، جدا از اینکه وثیقه نداشته است. ضمانت نامه بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته و مشحص بوده که موسوی نژاد می‌خواهد وجه ضمانت نامه را دریافت کند، در حالی که باید شرکت دی نفع دریافت کند.

قهرمانی افزود: آقای موسوی نژاد عنوان کرده که دلخوشی به سپرده‌ها داشته است، در حالی که نباید این اتفاق می‌افتاد و قرار نبوده سپرده‌ها وثیقه باشد.

نماینده مدعی العموم تصریح کرد: این باهوشی آقای موسوی نژاد را نشان می‌دهد که خودش تسهیلات می‌گرفته و کسی که این‌کار را می‌کند هم‌ باهوش بوده و هم شمشیر عدالت بر فرق او کوبیده خواهد شد.

باز کردن ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله در یک روز

وی با اشاره به حساب‌های پسر موسوی نژاد، افزود: ایشان برای پسر ۸ ساله خود  ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.

در ادامه خانم ید یسار رییس شعبه برج فرمان بانک سرمایه در زمانی که متهمان از آنجا تسهیلات می‌گرفتند به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و گفت: روزی که من آمدم مصوبه‌ها را گرفته بودند و املاک به رهن رفته بود و من امروز فهمیدم که این سناریو است.

نماینده دادستان از رییس شعبه برج فرمان بانک سرمایه پرسید که اقای موسوی نژاد برای چه کاری با شما می‌آمد که «ید یسار»  پاسخ داد: تمام مصوبات به درخواست آقای موسوی نژاد بود.‌ آقای موسوی نژاد مشتری بود که با هیات مدیره هماهنگ و در ارتباط بود.

خانم ید یسار - رئیس شعبه فرمان بانک سرمایه ادامه داد:  من متوجه شدم که آنها رئیس شعبه جدید را می‌آورند، تسهیلات انجام می‌شد و رئیس شعبه قبلی را بیرون می‌کردند. من باید مصوبه ها را اجرا می‌کردم.

وی افرود: در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲  قبل از اینکه من بیایم در ارزیابی قبلی شان ، ۲۱۰ میلیارد تومان آن ملک کارسان و لیان را کارشناسی کرده بودند. رئیس شعبه عوض می‌شود و امکان دارد بگوید که من نمی‌خواهم تسهیلات را بدهم و به من گفتند موسوی نژاد  دوست اعضای هیأت مدیره هستند. من می‌خواستم وارد بانک شوم و باید مورد تائید آقایان قرار می‌گرفتم و سرویس می‌دادم.

وی افزود: اولین مقاومت من در مصوبه این بود که به یک شرکت ثمین تالار که مسئولیت محدود بود گفتند وام بده و من ندادم. من اگر قرار است کار کنم در غالب مسئولیتم باید منافع بانک را حفظ کنم. من به دو شرکت دیگر مصوبه دادم و در این مصوبات چیزی که امروز متوجه شدم این است که در پرونده‌های اعتباری این شرکت‌ها برگه‌هایی برداشته شده و یک سری برگه هایی را در پرونده‌ها گذاشتند و من عکس آن برگه ها را دارم.

وی افزود: به من گفتند ۳ هزار میلیارد را باز کن و من باز نکردم، هیچوقت از قضایا خبر نداشتم.


یدیسار گفت: پروسه تسهیلات لازمه‌اش این است که یک نماینده باشد و به دنبال کارها برود. طبیعی بود که آقای موسوی نژاد می‌آمدند و می‌رفتند. صحبت‌هایی که در شعبه داشتند در جهت اخذ تسهیلات بود. در  ۵ شرکت از جمله  نورد آرتین، من ۲ ضمانت نامه دارم، یک ضمانتنامه را به من گفتند ما تحصیل می‌کنیم و یک وام دیگری به ما بدهید. تحصیلدار بانک آقای عسگریه بود که آمد و یک چک داد و تا دیدم در وجه بانک سرمایه است گفتم تسویه‌اش کنید.

وی افزود: ترجیح می دادم ۱۰ بار استعفا بنویسم که ۱۰ بار هم استعفا دادم و تا روز آخر وثیقه قبول نکردم و ۲۳۸  میلیارد را ندادم و مقاومت کردم و در آخر بیرون آمدم.

در ادامه قاضی اتهامات هانیه پهلوان یکی دیگر از متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواست که به دفاع بپردازد.

هانیه پهلوان با رد اتهامات وارده گفت: شوهرم  (امین میزبان) گفت که می خواهم مدیرعامل شرکت شوم و بدهی دارم، تو بیا مدیرعامل شو. وکالت هم به من داد. من اصلا شرکت نمی رفتم و به درخواست شوهرم قبول کردم. این شرکت از سال ۸۶ کار می‌کرد ولی من از سال ۹۱ کارم را شروع کردم.

یکی از متهمان: در شهر ری زندگی می‌کنیم و وضعمان خوب نیست

وی افزود: بچه ام کوچک بود و حضور فیزیکی نداشتم. سربرگ خالی به من  می دادند و من امضا می‌کردم. نماینده آقای  یقینی که آقای مقدم بود حضور داشتند.  من آقای موسوی نژاد را نمی‌شناختم. از آقای مقدم  پرسیدم ایشان کیست که گفت همه کاره و هماهنگ کننده است. به خاطر بچه ام حضور در شرکت نداشتم و وجوهی دریافت نکردم و اگر همسرم هم دریافت کرده بود به زندگی‌مان می‌آمد. ما در شهر ری زندگی می‌کنیم و وضعمان خوب نیست.

وی افزود: همسرم دو میلیون بدهی به بانک مسکن داشت و نمی توانست مدیرعامل شود.  اسناد شرکت طراحی پویان را آقای یقینی می‌گفت امضا کنید.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع هانیه پهلوان گفت: اتهامات موکلم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی است که آن را وارد نمی‌دانم موکلم از تشکیل این شرکت هیچ اطلاعی نداشته و به توصیه همسرش که کارمند آقای یقینی بوده این کار را کرده است. آقای یقینی خیلی از پرسنل خود را مجبور می کرده که در بسیاری از شرکت‌ها دخل و تصرف بکنند.

تهدید یکی از متهمان برای عدم حضور در دادگاه

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: آقای یقینی برخلاف اظهارات مقامات متواری است و دستور ضبط وثیقه او صادر شده و متاسفانه از ناحیه برخی متهمان تهدید شده و در دادگاه حاضر نشده است. ما دستور جلب ایشان را صادر و در اختیار ضابطین قرار دادیم و ایشان حق دفاع از خود را سلب می‌کند. اگر صوتش ارایه شود در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که تهدیدش کردند را ارایه خواهیم داد.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: گفته شد ایشان در بیمارستان است و دوستان به بیمارستان رفتند ولی ایشان از بیمارستان متواری شده‌ و در داخل کشور است و دیشب نامه‌ای فرستاده که می‌ترسد بیاید که در این زمینه قانون حکم فرما خواهد شد.

قاضی از  علی تولایی یکی دیگر از متهمان پرونده خواست در جایگاه حاضر شود.

این متهم با حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات وارده گفت: من از سال 79 با آقای ضیایی همکلاس بودم و دوره های لیسانس و فوق لیسانس را با هم گذراندیم و از سال 90 -91 بود که مجدداً روابط ما صمیمی شد، ایشان می‌گفتند که یکسری مشکلات حقوقی و دادگاهی دارم و گفتند که اگر می‌شود از حساب تو استفاده کنم و چون رفت و آمد دوستانه خیلی داشتیم و اعتماد داشتم اجازه استفاده از حساب را دادم و من می‌گفتم که یک موقع داستان و چیزی نشود.

تولایی گفت: من کارم رنگ و تینر بود، اگر گردش حسابم بالا برود، اعتبارم بالا می‌رود. من 3 ماه است متوجه شدم و از طریق ضابطین فهمیدم و آنها گفتند از طریق یک شرکتی به نام جاوید گشت مبلغ 200 میلیون به حساب من آمده ولی بعدا متوجه شدم که شرکت جاوید گشت متعلق به آقای هدایتی است.

قاضی گفت: شما فقط آقای ضیایی را همراهی کردید؟

تولایی گفت: بله. ولی من از کارهای ایشان بی خبر بودم. من هنوز هم تولیدکننده رنگ و تینر هستم.

قاضی گفت: شما می‌گویید که حساب بانکی و مراوردات مالی آقای ضیایی را انجام می‌دادید؟

تولایی گفت: بله. ایشان از من می‌خواستند.

قاضی گفت که با کدام متهمین در زمان وقوع جرایم در ارتباط بودید؟

تولایی گفت: با هیچکدام.

قاضی گفت که پس قرارداد اجاره آقای ضیایی چیست؟

تولایی گفت: ایشان مشکلی جهت بدهکاری داشتند که آن ملک را به نام من زدند.

در ادامه وکیل مدافع تولایی گفت: موکل من مصداق آش نخورده و دهان سوخته است.

در ادامه قاضی دادگاه، اتهامات مجتبی کیان پیشه یکی دیگر از متهمان پرونده را به او تفهیم کرد و از اوخواست که از خود دفاع کند.


این متهم در دفاع از خود ضمن رد اتهامات وارده گفت: در استیل آذین مشغول بودم و  کارمند آقای هدایتی هستم.

قهرمانی گفت: آقای کیان پیشه بسیاری از پرداختی‌ها به ورزشکاران را  انجام داده است. همچنین رقم‌های بسیار کلان به حساب ایشان آمده و دلالی‌ها هم از حساب ایشان رفته است.

کیان پیشه گفت: من یک حساب بیشتر ندارم.

قهرمانی گفت: پول‌های کلان به حساب شما آمده است. چرا؟ مگر شما کارشناس ملک آقای هدایتی نبودید، چرا پول‌ها به حساب شما امده است؟ در این رابطه باید توضیح دهید.

در ادامه قاضی دادگاه اتهامات حسین شریعتی یکی دیگر از متهمان پرونده را به او تفهیم کرد و این متهم با حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات وارده گفت: من کار ملک می‌کردم و ملک به آقای هدایتی پیشنهاد دادم که میسر نشد و به من گفتند قرارداد یعنی تفاهم نامه با بانک سرمایه منعقد کنم. این تفاهم نامه در رابطه با سپرده گذاری بود که ۷۰ درصد تسهیلات به شرکت‌هایی که معرفی می‌شود بدهیم و رقم ۳ هزار میلیارد ریال و منابع شخصی بود. توافقنامه را من تنظیم کردم و من رفتم و هیچ فرایندی انجام نشد و خبر نداشتم تا بازرسی زنگ زد که توضیح بده. من مدرک هم‌ نداشتم. دو سال بود که آقای هدایتی را ندیدم.

این متهم گفت: توافق نامه‌ای که دیدم منع قانونی نداشت و پول هم نیامد البته این توافق نامه هم اجرایی نشد. نه من وجهی گرفتم و نه آقای هدایتی را دیدم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای شریعتی دو تفاهم نامه امضا کرده است و بنا بوده سپرده را شخص آقای شریعتی بیاورد. شما می‌گویید که نوید جواهری قرار بوده سپرده بگیرد. نوید جواهری چقدر گرفته است؟ فکر کنم دو میلیارد و بیشتر گرفته است‌. نوید جواهری پشت صحنه تجارت می‌کند و شما درصدها را می‌گیرید. آیا اقداماتمان در راه رضای خدا بوده است؟ شما سه شرکت را به بانک‌معرفی کردید و حالا می‌فرمایید هیچ‌کاره بودید؟ شما سه شرکت را به بانک معرفی کردید. قرار بوده ۷۰ درصد سپرده تسهیلات بگیرند و شما امضا می‌کنید، آیا فقط در راه رضای خدا بوده است؟ یک طرف قضیه آقای هدایتی بوده است.

شریعتی متهم پرونده گفت: از موسسه ثامن خبر ندارم. قرار بود پول در  حسابم بیاید  و پول هم نیامد و در قراداد هم تمام بندهایش اجرا شده بود. من وجهی دریافت نکردم.

قاضی گفت: لازم نیست همیشه وجهی دریافت شود.

در ادامه وکیل مدافع شریعتی به دفاع از موکلش پرداخت.

سپس  قاضی دادگاه اتهامات یقینی را قرائت کرد و از وکیل مدافع او خواست که از موکلش دفاع کند.

وکیل مدافع یقینی ضمن رد اتهامات وارده به موکلش گفت: موکلم هیچ یک از اسناد مربوط به شرکت‌ها را امضا نکرده است. موکل من طبق قوانین و مقررات کارهای فوق را انجام داده است. امضاهای موجود را نمی‌توان به موکل بنده تعمیم داد. مسئولیت اقدامات اصطلاح عامل پشت پرده را در صورت تعمیم به آقای یقینی به معنی این بوده که تمامی این ارکان در مشت آقای یقینی بوده که هیچ دلیل و مستندی در دادسرا وجود ندارد.

یقینی متهم به تحصیل مال به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال است

قاضی دادگاه گفت: یقینی متهم به تحصیل مال به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال از طریق شرکت‌های هدایتی و دریافت وجوه کلان است.

وکیل مدافع یقینی گفت: هر شخصی پاسخ گوی اعمال خود است. برخی متهمان  می‌گویند  از طریق هیپونتیزم و مواد مخدر تحت تاثیر یقینی بودیم  که اینها درست نیست.


وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که  شرکت‌ها صوری و صرفا برای دریافت تسهیلات توسط هدایتی تاسیس شده‌اند که درست نیست. این شرکت‌ها قبل از اشنایی هدایتی با یقینی و توسط اقای یقینی ثبت شده اند.

وی گفت: یقینی شرکت‌هایی را ثبت می‌کرده و به افرادی که نیاز داشتند واگذار می‌کرد و به نحوی کار دلالی شرکت‌ها را انجام می‌داده و این کار در قانون جرم نیست و حتی منجر به توسعه اقتصادی می‌شود. جرم زمانی رخ می دهد که وثیقه گذار وثیقه های غیر قانونی به بانک ارائه دهد.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: شرکت فروشی جرم نیست اما  آقای یقینی بی بضاعتان را پیدا کرده و جزو هیات مدیره کرده و به این شکل فروخته است. آقایان همگی بدهی مالیاتی دارند. اگر ایشان همه تقصیرها را در این پرونده به گردن آقای هدایتی می‌اندازد مثل مرد بیاید دفاع کند. چرا امروز متواری است و  چرا وثیقه اجاره کرده است. از اقدامات ایشان واگذاری شرکت‌های مرده و مدیریت این شرکت‌ها بوده است.

در این هنگام قاضی دادگاه ختم جلسه امروز را اعلام و جلسه بعدی را به صبح روز سه شنبه موکول کرد.
 

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

پربازدیدها

آخرین اخبار داخلی